Servicii juridice

I. Drepturi reale:

 • Revendicari ale dreptului de proprietate
 • Uzucapiune, actiuni posesorii. Dreptul de proprietate si dezmembramintele proprietatii
 • Evacuari
 • Executari silite
 • Redactarea de contracte si antecontracte, precum si in problemele litigioase legate de acestea
 • Asistenta, consiliere si consultanta privind ipoteci si sarcini asupra bunurilor, radierea ipotecilor

II. Mosteniri:

 • Partaj succesoral
 • Reductiuni de liberalitati excesive
 • Deschidere de mostenire
 • Raporturi de donatie
 • Anulare certificat mostenitor
 • Calcularea cotelor succesorale
 • Vanzarea unei parti din mostenire
 • Negocierea impartelii mostenirii
 • Redactare contract de partaj voluntar
 • Partaj judiciar
 • Anularea certificatului de mostenitor
 • Testament, litigii testamentare

III. Contracte:

 • Redactare antecontract, contract: vanzare-cumparare, ipoteca, imprumut, schimb, locatiune, mandat
 • Litigii contractuale
 • Pretentii contractuale

IV. Servicii Drept Civil:

Consultanta, asistenta si reprezentare juridica:

 • In fata instantelor judecatoresti: Judecatorii, Tribunale, Curtea de Apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie
 • In fata autoritatilor competente: Politie, Parchet, Garda Financiara,etc
 • In fata Birourilor de Executori Judecatoresti
 • In fata Administratiei Publice centrale sau locale: Primarii, Administratii Financiare, Prefecturi etc.
 • In raporturile cu orice persoana fizica si juridica

V. Consiliere si reprezentare in domeniul dreptului familiei:

 • Divorturi. Actiuni in daune accesorii actiunii de divort.
 • Anulari casatorii
 • Incredintari minori
 • Pensii de intretinere
 • Vizitare minori
 • Stabilire, tagada paternitate
 • Tutela, curatela
 • Interdictii
 • Partaje de bunuri comune. Partaje de coachizitie. Stabilire regim bunuri.

VI.Consiliere, consultanta si reprezentare in litigii de munca:

 • In raporturile cu orice persoana fizica si juridica
 • Litigii izvorand din incheierea, derularea, incetarea contractului de munca;

VII. Consiliere, consultanta si reprezentare in materia insolventei.

 • In raporturile cu orice persoana fizica si juridica
 • In toate etapele procedurii reorganizarii judiciare si falimentului.
 • In materia cererilor de atragere a raspunderii fostilor administratori / asociati.

VIII. Consiliere, consultanta si reprezentare in materia contenciosului administrativ, atat in etapa prealabila, cat si faza litigoasa.

IX. Consiliere, consultanta si asistare in vederea concilierii, medierii, participarii la mediere.

X. Consultanta si redactare memorii pentru sesizarea CEDO.