Dreptul familiei

  • consultanta juridica
  • redactare actiuni
  • anulare/ nulitare casatorie
  • inregistrarea tardiva a nasterii
  • tutela/ curatela
  • punere sub interdictie judecatoreasca
  • asistenta juridica si reprezentare in procese de :

-divort;
-partaj bunuri comune si partaj de coachizitie;
-pensie de intretinere;
-stabilire sau modificare măsuri privind minorii ( stabilire domiciliu, exercitare autoritate
părintească, stabilire program de vizita)
-alte cereri de competentă instanței de tutela.