Drept civil

In materie civila, cabinetul nostru poate exercita oricare din urmatoarele activitati, fără a se limita la cele enumerate mai jos:

 • consultanta juridica, cuprinzând atât consultanta propriu-zisa cat si redactarea de contracte, memorii, protocoale si memorii CEDO;
 • cereri de retrocedare pe cale administrativa – primarie, institutia prefectului, ANPR, AVAS, sau pe
 • redactari înscrisuri, cereri de chemare in judecata, contracte, notificari, tranzactii, intampinari, cereri reconventionale;
 • asistare juridica si reprezentare in fata tuturor instantelor de judecata sau autorităților/ instituțiilor publice;
 • asistare si reprezentare in fata notarului public;
 • negocieri;
 • actiuni in constatarea / declararea simulatiei;
 • actiuni privind dreptul de proprietate sau dezmembraminte ale acestuia ( acțiuni in revendicare mobiliară / imobiliara, acțiuni in granituire, actiuni privind dreptul de servitute; acțiuni posesorii, actiuni in nulitatea actelor; actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
 • actiuni in materia exproprierii
 • actiuni in constatare si in anulare;
 • acțiuni in materia rezoluțiunii si rezilierii contractelor;
 • acțiuni in raspundere delictuala si contractuala;
 • acțiuni privind recuperari de creanțe;
 • actiuni in garantie contra evicțiunea din fapta proprie sau din fapta terților;
 • partaje judiciare;
 • acțiuni in material dreptului succesoral ( constatarea calității de moștenitor, partaj mostenire,
 • actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri sau anularea certificatului de moștenitor);
 • cereri privind măsuri asiguratorii;
 • cereri privind executarea silită ( cereri de executare silită, contestații la executării, opoziții la executare);
 • consultanta referitoare la contracte de:
  -vanzare – cumparare;
  -de donatie;
  -de inchiriere;
  -de comodat;
  -de imprumut;
  -de depozit;
  -de intretinere;
  -de renta viagera.
 • cereri privind darea in plata;