Dreptul contenciosului administrativ și fiscal

  • Consiliere, consultanta si reprezentare in materia contenciosului administrativ, atat in etapa prealabila, cat si faza litigoasa.
  • Redactarea tuturor inscrisurilor si actelor necesare procedurilor actiunilor in instanta, administrarea de expertize judiciare si extrajudiciare si a tuturor probatoriilor in litigii izvorand din incheierea, derularea, incetarea de contracte administrative.
  • Redactarea tuturor inscrisurilor si actelor necesare procedurilor actiunilor in instanta in litigii referitoare la acte administrative de orice tip
  • Litigii privind încheierea, interpretarea, modificarea, stingerea contractelor administrative;

De asemenea, in aceasta materie, cabinetul oferă consultanta atât in ceea ce privește procedurile si actele administrative guvernate de dispozițiile Legii nr. 544/2004, cat si cu privire la litigiile izvorâte din legi speciale, ca de exemplu:

  • Litigii privind incompatibilitatea sau conflictul de interese
  • Legea funcționarilor publici;
  • Legea administrației local;
  • Litigii de drept fiscal.